Skontaktuj się z Nami: +48 531 858 628
ul. Szamotulska 22, 62-090 Kobylniki
Wyświetl Mapę Dojazdu
droga znaki pionowe oznakowanie poziome garaż

Oznakowanie Poziome

Jest to usługa usprawniająca i regulująca ruch drogowy oraz podnosząca istotnie jego bezpieczeństwo. W zależności od wymagań oznakowanie poziome wykonywane jest czasowo lub techniką trwałą, czyli tzw. oznakowanie grubowarstwowe. Szczególnie dużo tego rodzaju oznakowania wykonuje się w terenach wysoce zurbanizowanych, w dużych miastach, o gęstej sieci dróg i ulic, takich jak Poznań czy Kalisz. Oznakowanie grubowarstwowe jest niezwykle odporne na ścieranie i oddziaływanie warunków atmosferycznych. W sytuacji przebudowy drogi lub zmian organizacji ruchu przeprowadzamy także skuteczne usuwanie oznakowania poziomego. Dokładne usuwanie oznakowania poziomego jest bardzo istotne, ponieważ pozostałości, np. linii na jezdni, mogą wprowadzać w błąd kierujących i narażać ich na sytuacje niebezpieczne bądź nieumyślne naruszanie przepisów.

W ramach oznakowania poziomego wykonujemy następujące usługi:

Ponadto wykonujemy między innymi:


oznakowanie poziome

oznakowanie pionowe

oznakowanie garazy, magazynów i parkingów

sklep z oznakowaniem

Oznakowanie dróg
Znaki drogowe Poznań
Oznakowanie poziome
Oznakowanie garaży
Kontakt
Sklep
Adres:
Froled Kamil Frontczak
ul. Szamotulska 22
62-090 Kobylniki
Nip: 665-266-41-72
Tel. 531 858 628
e-mail: biuro@froled-oznakowanie.pl
FROLED - wszelkie prawa zastrzeżone - 2014